miercuri, 5 iunie 2013

Legea zilierilor

Legislaţie
Legea zilierilor
de Virgil-Liviu Sabău, reporter

     La sfârşitul lunii martie 2011, Camera Deputaţilor a adoptat varianta finală a Legii zilierilor. Cu toate că legile nu se prea respectă atunci când e vorba de drepturile angajaţilor, se aplică foarte drastic atunci când aceştia nu respectă acea parte a contractului care se referă la datoriile şi obligaţiile lor. De obicei angajatorii abuzează de angajaţi pentru că ori nu-şi cunosc suficient de bine drepturile prevăzute prin lege, ori nu au suficient curaj pentru a-şi susţine punctul de vedere în faţa patronului.
     Pentru că a venit vara, sezonul muncilor agricole pentru zilieri, ne-am gândit că nu ar fi rău să-i informăm pe doritorii din Orăştie despre prevederile acestei legi. Am selectat cele mai importante dispoziţii ale Legii nr.52 / 2011 privind exercitarea unor munci cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri:
  • Ziua de lucru pentru zilierii majori este cuprinsă între 8 şi 12 ore, respectiv 6 şi 12 ore pentru minori. Angajatorul este obligat să plătească zilierului minim 8 ore pentru majori şi 6 ore pentru minori, chiar dacă au convenit la mai puţine ore de activitate;
  • Vârsta minimă a zilierilor este de 16 ani;
  • Angajatorul are obligaţia de a instrui şi a informa zilierul despre specificul activităţii, despre riscurile pe care le presupune activitatea şi despre drepturile pe care le are. De asemenea, angajatorul este obligat să achite la sfârşitul zilei remuneraţia convenită şi să asigure, pe cheltuiala proprie, echipamentul de lucru şi de protecţie al zilierului;
  • Impozitul datorat statului revine angajatorului;
  • Zilierul nu este asigurat nici în sistemul public de pensii, nici în sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi nici în sistemul de asigurări sociale de sănătate, decât dacă se înscrie independent de angajator;
  • Nici angajatorul, nici zilierul nu este obligat să plătească contribuţiile sociale obligatorii;
  • Valoarea unei ore de lucru a zilierului nu poate fi mai mică de 2 lei şi nu poate să depăşească 10 lei. La sfârşitul fiecărei zile de lucru, după primirea plăţii, zilierul trebuie să confirme plata semnând în registrul de evidenţă al zilierilor;
  • Zilierii pot lucra în domeniile următoare: agricultură, vânătoare şi pescuit, silvicultură (exclusiv exploatări forestiere), piscicultură şi acvacultură, pomicultură şi viticultură, apicultură, zootehnie, spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate şi activităţi culturale, manipulări de mărfuri şi activităţi de întreţinere şi curăţenie.

     Legea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011.
Pentru mai multe detalii, puteţi consulta legea în varianta oficială, pe pagina web a ziarului nostru ori pe pagina noastră de Facebook.

Orăştie, la 3 iunie 2013